STUDIUM PRZYPADKU

Modernizacja paletyzera

 • Co nie działało?

Klient posiadał 10-letni paletyzer używany do składania palet z paczkami płytek ceramicznych. Urządzenie było sprawne mechanicznie, jednak sterująca automatyka zagranicznego producenta często działała wadliwie. Serwis producenta wiązał się z koniecznością ponoszenia kosztów delegacji zagranicznych inżynierów. Dodatkowo zaczęły się pojawiać trudności z dostępnością wiekowych podzespołów elektronicznych.

 • Jakie były możliwości rozwiązania problemu?
  • serwisować maszynę dalej u zagranicznego producenta,
  • zamówić zupełnie nowy paletyzer u producenta,
  • przeprowadzić modernizację maszyny korzystając z usług krajowej firmy.

 

 • Dlaczego klient zdecydował się na modernizację paletyzera przez ZENTECH?
  • pozytywne doświadczenia z wcześniejszej współpracy,
  • atrakcyjna cena całego rozwiązania.

 

 • Co zaproponował ZENTECH?
  • pozostawienie bez zmian działającej poprawnie mechaniki,
  • całkowitą wymianę automatyki sterującej na swój autorski system,
  • użycie współczesnych sterowników wiodącego producenta,
  • wymianę interfejsu użytkownika - aplikacji służącej do definiowania układów pudeł na paletach (tzw. „ustawek”) - na program PaletyZEN, opracowany przez ZENTECH we współpracy z zewnętrzną firmą.

 

 • Co zyskał klient?
  • w pełni sprawną maszynę z gwarancją ZENTECH,
  • krajowy, szybko działający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
  • łatwą dostępność wykorzystanych w maszynie, współczesnych podzespołów elektronicznych,
  • rozwiązanie problemów zauważonych podczas wieloletniej pracy maszyny,
  • gotowość ZENTECH do wprowadzania dalszych ulepszeń paletyzera (na życzenie),
  • niższy całkowity koszt modernizacji niż w innych rozważanych wariantach

Oprac.U.Rossa